แหล่งข้อมูลหลากหลายอาชีพ หางานตรัง เว็บไซต์หางานออนไลน์คุณภาพ

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงเว็บไซต์หางาน คงไม่มีใครไม่รู้จักเว็บไซต์ หางานตรัง แหล่งหางานคุณภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย รูปแบบการหางานในปัจจุบันมีค่อนข้างหลากหลาย เนื่องด้วยปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตเราเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกใจว่าทำไมการหางานในทุกวันนี้มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น สามารถรองรับจำนวนคนว่างงานของตลาดแรงงานได้

ซึ่งจะเห็นได้ว่าทิศทางการหางานของคนว่างงานมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่การสมัครงานจะเป็นการ Walk in ไปยื่นใบสมัครงานซะส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีทางด้านโซเชียลเข้ามาช่วยในการค้นหาตำแหน่งงานที่น่าสนใจ และกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนั้น ซึ่งผู้หางานสามารถทำการค้นหาข้อมูลและรายละเอียดการสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์ได้เลย ทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ก่อนได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครงานอยู่นั้น หรือองค์กรไหนบ้างที่กำลังเปิดรับคน และที่สำคัญสามารถทราบรายละเอียดคุณสมบัติและรายละเอียดของงานในตำแหน่งงานที่ตนเองสนใจ ทำให้คุณสามารถทราบทิศทางและทำการวางแผนการทำงานได้อย่างง่ายดาย

หลักเกณฑ์สำคัญที่ฝ่าย HR ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครงาน มีดังนี้

  1. ทักษะ ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ในการทำงานเลยก็ว่าได้ เพราะการที่คุณมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการทำงานที่ดีนั้น จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงานและที่สำคัญคุณจะมีความก้าวหน้าในการทำงานของสายอาชีพนั้นๆ

1.1 ทักษะการทำงาน นอกจากความรู้ความสามารถที่คุณมีแล้ว การมีทักษะหรือไหวพริบในการทำงานจะช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการทำงานในสายอาชีพนั้นๆ อีกด้วย

1.2 ทักษะทางด้านการสื่อสาร ต้องยอมรับว่าการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ทำงานในองค์กร เพราะการทำงานแต่ละตำแหน่งงานนั้น จะต้องมีการสื่อสารกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานสูงสุด

  1. ทัศนคติ สำหรับฝ่าย HR บางคนอาจจะมีรูปแบบการคัดเลือกหรือการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกันไป และหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนก็ต่างกันไปด้วย แต่ที่สำคัญผู้คัดเลือกส่วนใหญ่จะทำการพูดคุยและดูทัศนคติในการตอบคำถามของเรา ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร สิ่งเหล่านี้จะทำให้สามารถคัดเลือกได้ว่าคุณมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน และที่สำคัญคุณสามารถพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้หรือไม่

2.1 ทัศนคติต่อการทำงาน ในการทำงานแต่ละอาชีพสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานคือ ผู้ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงาน และมีใจรักในงานที่ทำ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ทำให้คุณขยันและมีความอดทนพร้อมที่จะเรียนรู้งานและที่สำคัญสามารถนำพาองค์กรให้ก้าวไปในทิศทางที่ก้าวหน้าอีกด้วย

2.2 ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน แนวโน้มส่วนใหญ่เหตุผลของคนเปลี่ยนงาน สาเหตุต้นๆ คนหนีไม่พ้นในเรื่องของเพื่อนร่วมงาน สังคมและอื่นๆ สิ่งสำคัญในการทำงานคุณจะต้องลองปรับทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงานไปในทางที่ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีความสุขต่อการทำงาน และที่สำคัญเมื่อคุณขอความช่วยเหลือเรื่องงานหรือมีการประสานงานก็จะทำให้งานนั้นๆ เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

2.3 ทัศนคติต่อองค์กร การที่คุณได้ก้าวเข้าไปทำงานในแต่ละองค์กรนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณจะต้องรักองค์กรที่ทำ ถ้าคุณมีความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีความสุขในการทำงานและอยากพัฒนาตนเอง เพื่อนเป็นแรงผลักดันให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าตามทิศทางที่ได้วางแผนเอาไว้

  1. ความสามารถ สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสนใจในตัวคุณคงหนีไม่พ้นในเรื่องของความรู้ความสามารถที่คุณมี รวมถึงคุณสมบัติของคุณที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณได้เปรียบกว่าคนอื่น การที่คุณมีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความต้องการขององค์กร นั่นคือสิ่งที่จะนำพาให้การทำงานของคุณมีความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป

3.1 ความสามารถในการทำงาน ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่จบมาใหม่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ทำงานที่ตรงกับสาขาที่ได้เรียนจบมา แต่อาจจะมีทักษะทางด้านความรู้ความสามารถที่สามารถนำมาปรับใช้กับหลักการทำงานในอาชีพอื่นๆ ได้เช่นกัน

3.2 ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในรูปแบบการทำงานได้ ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้รูปแบบการทำงานแต่ละตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทันสมัยขึ้น ดังนั้นตัวคุณเองก็ควรที่จะมีการปรับตัว เพื่อรองรับหลักการทำงานที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

ดังจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่ว่างงาน เนื่องจากตลาดแรงงานมีการแข่งขันทางด้านความรู้ความสามารถกันมากขึ้น ทำให้คนหางานมีการแข่งขันกันมากขึ้นตามไปด้วย เรียกได้ว่าคนที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับตำแหน่งงานถือว่าได้เปรียบผู้สมัครงานที่เป็นคู่แข่งคนอื่นๆ