April 13, 2024

Month: February 2024

จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทำให้องค์กรและคนทำงาน ต่างพบเจอกับปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อที่จะใช้เป็นบททดสอบความแข็งแกร่งของการอยู่ในสังคมต่อไป จากปัญหาเหล่านี้ทำให้หลายองค์กรมีการปลดและเลิกจากพนักงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำงานแทนแรงงานมนุษย์ ส่งผลให้คนทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ ต้องหวาดกลัวกันเป็นแถวเพราะกลัวว่าตนเอง จะมีความเสี่ยงที่จะถูกปลดออกจากงานเช่นเดียวกัน จากปัญหาเหล่านี้ทำให้หลายคนเริ่มมองหาทางออก รวมถึงมองหาองค์กรใหม่ที่มีความมั่นคง เพื่อที่จะช่วยให้พวกเค้ายังคงมีรายได้ ไว้ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป จากการแข่งขันทางด้านการหางานที่มีความเข้มข้นมากขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้สมัครงานหลายคนเริ่มมองหาอาชีพและ หางานสมุทรสงคราม มากขึ้น...