July 22, 2024

Month: April 2023

จากปัญหาหางานสุพรรณบุรีและสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้หลายองค์กรกำลังประสบกับปัญหาขาดคนงาน เนื่องจากปัจจุบันนี้คนว่างงานหรือคนที่กำลังมองหางานมีแนวคิดและทิศทางความต้องการในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยได้เข้ามามีบาทบาทต่อชีวิตปัจจุบันของคนเรามากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการหาคนงานเข้ามาทำงานของหลายองค์กร เพราะคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้มักมีการเลือกงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงการมีสื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดผู้รับข่าวสารหรือข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่หลายคนผันตัวเองมาประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์กันมากขึ้น เนื่องจากการขายของผ่านสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้มีช่องทางให้เลือกใช้มากมาย พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงกลุ่มคนหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และที่สำคัญมีต้นทุนในการลงทุนที่ไม่มากด้วย ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้ทำให้คนที่กำลังหางานอยู่ในปัจจุบันนี้มีแนวคิดที่เปลี่ยนไป ต้องการที่จะทำงานที่มีความสบายมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการทำงานลง รวมถึงมีผลตอบแทนที่มากเกิดกว่าการทำงาน ลักษณะที่มีความสำคัญของพนักงานที่องค์กรต้องการ ความรู้ความสามารถ...
แน่นอนว่าสาเหตุของการหางานบางนามีหลากหลายเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครทำงานที่เดียวตั้งแต่เรียนจบมาใหม่ๆ จนกระทั่งถึงเวลาเกษียณอายุ นั่นหมายความว่าทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งนั้น เพราะมีความคาดหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่หลายองค์กรมีการปรับตัวพร้อมกับกำหนดออกสวัสดิการที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดเหล่าคนหางานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ทางองค์กรกำหนด นอกจากนี้แล้วกลุ่มคนหางานมีความคาดหวังที่ตนเองจะได้รับสิทธิ์ต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับตนเอง เมื่อตนเองมีความพยายามในการทำงานแล้ว แน่นอนว่าคนเหล่านั้นก็มีความคาดหวังที่จะมีสวัสดิการและเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้มักมีผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตทั้งยังช่วยให้พวกเค้าสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความก้าวหน้าทางด้านสายงานอีกด้วย แน่นอนว่าหลายคนมีความคาดหวังจากองค์กรว่าเค้าจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานไม่มากก็น้อย การเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อช่วยให้คุณมีความก้าวหน้า เรียนรู้ข้อผิดพลาด สิ่งสำคัญของการทำงานนั้นคือการได้เรียนรู้วิธีการทำงานอย่างแท้จริง...