ความรู้ขายกุ้งมังกรกับรายได้หลักล้าน

ตอบโจทย์ธุรกิจขายกุ้งมังกรแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลที่ช่วยสร้างรายได้มหาศาลในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ถ้าพูดถึงอาหารทะเลที่คนนิยมนำมาปรุงอาหารเพื่อเป็นวัตถุดิบในการรับประทาน ก็คงหนีไม่พ้นเจ้าอาหารทะเลชนิดนี้ ที่นับวันยิ่งได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ทำให้ทุกวันนี้พ่อค้าหลายคนมีการส่งออกเจ้ากุ้งมังกรหลากหลายสายพันธุ์ไปขายยังต่างประเทศ ทำให้มีเงินตราต่างประเทศหมุนเวียนเข้ามาในประเทศไทย

ขายกุ้งมังกร

สำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะทำฟาร์มกุ้งมังกรนั้น สิ่งแรกเลยคือคุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการเพาะเลี้ยงให้ชัดเจนเสียก่อน เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำฟาร์มแล้วจะประสบความสำเร็จ บางคนปล่อยไม่ค่อยสนใจพวกสัตว์ก็อาจจะเป็นโรคตายภายในบ่อเลี้ยงก็เป็นได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญของการวางแผนทำธุรกิจคือ คุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมัน นอกจากนี้การปลูกสร้างบ่อเลี้ยงก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะสัตว์น้ำชนิดนี้ส่วนใหญ่มีการขยายพันธุ์ในทะเล ดังนั้นคนที่จะทำฟาร์มชนิดนี้ต้องคำนึงถึงน้ำที่นำมาเพาะเลี้ยงเป็นสำคัญ รวมถึงระบบถ่ายเทหรือระบบนิเวศน์ด้วย ที่จะช่วยให้พวกมันไม่ติดโรค รวมถึงปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวัน

เจ้ากุ้งมังกรพวกนี้มีการเจริญเติบโตใช้ระยะเวลานาน ประมาณ 7-8 เดือน ดังนั้นคนดูแลต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ การเจริญเติบโตของพวกมันนั้นจะเน้นที่การลอกคราบ เพื่อขยายขนาดของลำตัว ดังนั้นการถ่ายเทให้น้ำในบ่อสะอาดอยู่เสมอถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณการติดเชื่อโรคที่ไม่พึงประสงค์ได้ การสร้างมาตรฐานให้กับเจ้ากุ้งมังกรนี้ พวกมันควรมีน้ำหนักตัวและขนาดตามที่ท้องตลาดต้องการ เพื่อที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าได้ดียิ่งขึ้น